Kategoriler

Author: kodcu

Özellikleri Ve Kullanım Alanları: Büyük tropik bir bitkiden elde edilen kötü tada sahip bir ekstrakttır. Uzun yıllar boyunca bağırsak sistemini rahatlatmak amacıyla kullanılmıştır (müshil). Günümüzde ise; plastik, tekstil, boya, kozmetik,...

Read More

Özellikleri: Suda tamamen çözünen alkali amindir. Bazik ve higroskobik özellik gösterir.  Berrak-Hafif Sarımsı ve kokusuz sıvı bir kimyasal maddedir. Kullanım Alanları:   Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak; Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin...

Read More

Özellikleri: Etilen Oksit ile Amonyak tepkimesi neticesinde elde edilir. Hafif amonyak kokusu barındırır. Etilen diamin, taurin ve fenil etanolamin üretiminde hammadde olarak kullanılır. Alkanolamidlerin üretiminde sentez aracı olarak işlev görebilir. ...

Read More

Özellikleri: Kokusuz, renksiz ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir. Kullanım Alanları:   Nötralize edici ajan olarak olarak bulaşık deterjanında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarınde ve transparan çam yağ...

Read More

Özellikleri: Renksiz, prizmatik kristal yapılı, İki değerli aromatik karboksilli asittir. Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür. Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir. Isıtılınca kolayca su...

Read More

Özellikleri: Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir. Bir dienofil olarak 1,4-siklo polieklemede ve polikondensasyonda kullanılır. Kullanım Alanları:   Polyester reçine ve alkit reçine imalatında, Böcek ilaçları üretiminde...

Read More

Özellikler: Uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur. Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır. Metilen klorür metan ve metil klorür ün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir. Normal şartlarda kararlıdır. Kullanım...

Read More

Özellikleri: Perkloretilen, yanıcı olmayan fakat uçucu bir solventtir. Havada 1 ppm kadarlık bir miktarı dahi insanlar tarafından fark edebilecek kadar keskin bir kokusu vardır. Perkloretilen ,dikloretandan üretilmektedir. Trikloretilen bu reaksiyon...

Read More