Kategoriler

Aminler

Özellikleri: Suda tamamen çözünen alkali amindir. Bazik ve higroskobik özellik gösterir.  Berrak-Hafif Sarımsı ve kokusuz sıvı bir kimyasal maddedir. Kullanım Alanları:   Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak; Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin...

Read More

Özellikleri: Etilen Oksit ile Amonyak tepkimesi neticesinde elde edilir. Hafif amonyak kokusu barındırır. Etilen diamin, taurin ve fenil etanolamin üretiminde hammadde olarak kullanılır. Alkanolamidlerin üretiminde sentez aracı olarak işlev görebilir. ...

Read More

Özellikleri: Kokusuz, renksiz ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir. Kullanım Alanları:   Nötralize edici ajan olarak olarak bulaşık deterjanında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarınde ve transparan çam yağ...

Read More