Kategoriler

Anhidritler

Özellikleri: Renksiz, prizmatik kristal yapılı, İki değerli aromatik karboksilli asittir. Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür. Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir. Isıtılınca kolayca su...

Read More

Özellikleri: Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir. Bir dienofil olarak 1,4-siklo polieklemede ve polikondensasyonda kullanılır. Kullanım Alanları:   Polyester reçine ve alkit reçine imalatında, Böcek ilaçları üretiminde...

Read More