Kategoriler

Asetatlar

Özellikleri: Orta derecede uçucudur. Alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller, glikol eterleri, aromatik ve alifatik hidrokarbonlarda çözünür. Sudaki çözünürlüğü sınırlıdır. Çözücü solvent olarak kullanılmaktadır. Kullanım Alanları:   Kullanımı deri ve boya (selülozik sistemlerde...

Read More

Özellikler: Renksiz sıvıdır. Orta derecede uçucudur ve suda çözünürlüğü sınırlıdır. Alkoller, ketonlar, aldehitler, eterler, glikoller, glikol eterler, aromatik ve alifetik  hidrokarbanlar da çözünürler. Selüloz nitrat, polimerler, reçineler ve yağlar için...

Read More

Özellikleri: Temiz, renksiz ve nötr bir sıvıdır. Alkol,eter, hidrokarbonlar ve kısmende su da çözünür. Ester tipi aktif organik solventtir. Kullanım Alanları:   Selülozik tinerdeki fonksiyonu önemli olmakla beraber, nitroselüloz reçineli sistemlerde, verniklerde...

Read More