admin

Hint Yağı

Özellikleri Ve Kullanım Alanları: Büyük tropik bir bitkiden elde edilen kötü tada sahip bir ekstrakttır. Uzun yıllar boyunca bağırsak sistemini rahatlatmak amacıyla kullanılmıştır (müshil). Günümüzde ise; plastik, tekstil, boya, kozmetik, mürekkep sanayiinde ve endüstriyel yapıştırıcılarda kullanılmaktadır. Ruj üretiminde, rujun kolay sürülmesi, mumsu bir yapıya sahip olması ve tüp içerisinde dağılmasını önlemek amacıyla hint yağı ve […]
Devamı

Tri Metil Propan (TMP)

Özellikleri: TMP üretiminin büyük çoğunluğu yüksek dayanıklı boya imalatında kullanılan poliüretan ve alkid reçine üretiminde kullanılır. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Devamı

Dietanolamin (DEA)

Özellikleri: Suda tamamen çözünen alkali amindir. Bazik ve higroskobik özellik gösterir.  Berrak-Hafif Sarımsı ve kokusuz sıvı bir kimyasal maddedir. Kullanım Alanları:   Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak; Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde; Fotografik kimyasalların üretiminde; Gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak; Deterjanlarda, araba yıkama şampuanlarında, genel yağ gidericilerde, wax uzaklaştırıcılarda nötralize ajan ve korozyon önleyici […]
Devamı

Monoetanolamin (MEA)

Özellikleri: Etilen Oksit ile Amonyak tepkimesi neticesinde elde edilir. Hafif amonyak kokusu barındırır. Etilen diamin, taurin ve fenil etanolamin üretiminde hammadde olarak kullanılır. Alkanolamidlerin üretiminde sentez aracı olarak işlev görebilir. Oda sıcaklığı baz alındığında düşük bir uçuculuk oranına sahiptir. Sıvı haldedir. Ancak düşük sıcaklıklarda katılaşma ihtimali mevcuttur. Hava ile temas etmesi neticesinde kararma gözlemlenebilir. Kullanım […]
Devamı

Trietanolamin (TEA)

Özellikleri: Kokusuz, renksiz ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Sıvı formunda bir alkali hammaddedir. Kullanım Alanları:   Nötralize edici ajan olarak olarak bulaşık deterjanında, sıvı sabun bazlı deterjan formülasyonlarınde ve transparan çam yağ bazlı dezenfektanlarda emülsifiye edici bir etkiyle, suda çözünen Tea sabunlarını oluşturmak için; Beton öğütmede yardımcı ajan olarak; Tekstilde kullanılan yüzey aktiflerin üretiminde; Araba […]
Devamı

FTALİK ANHİDRİT

Özellikleri: Renksiz, prizmatik kristal yapılı, İki değerli aromatik karboksilli asittir. Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür. Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir. Isıtılınca kolayca su kaybederek ftalik anhidriti verir. Kullanım Alanları:   Boya sanayisinde, alkid reçinesi yapımında; Çeşitli glikollerle kondenzasyon polimerizasyonu sonucunda polyester eldesinde; DOP vb. gibi plastifiyan üretiminde kullanılmaktadır.
Devamı

Maleik Anhidrit

Özellikleri: Asetonda çözünür, suda hidrolize olur. Yüksek sıcaklıkta katalizörle benzenin oksidasyonuyla üretilir. Bir dienofil olarak 1,4-siklo polieklemede ve polikondensasyonda kullanılır. Kullanım Alanları:   Polyester reçine ve alkit reçine imalatında, Böcek ilaçları üretiminde kullanılır. Doymamış poliester reçineleri, yağlayıcı, motor yağ katkıları, kopolimerler, fumarik asit, zirai kimyasallar, malik asit, sülfosaksinik asit esterleri, alkenil süksinik anhidritler ve alkid […]
Devamı

Metilen Klorid

Özellikler: Uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur. Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır. Metilen klorür metan ve metil klorür ün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir. Normal şartlarda kararlıdır. Kullanım Alanları: Kauçuk, metal ve tekstil sanayilerinde; İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak; Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada; Genel temizlik solventi olarak kullanılır.
Devamı

Perkloretilen

Özellikleri: Perkloretilen, yanıcı olmayan fakat uçucu bir solventtir. Havada 1 ppm kadarlık bir miktarı dahi insanlar tarafından fark edebilecek kadar keskin bir kokusu vardır. Perkloretilen ,dikloretandan üretilmektedir. Trikloretilen bu reaksiyon esnasında açığa çıkan diğer bir yan ürün olduğundan, bu iki kimyasal daha sonra distilasyon tekniğiyle birbirinden ayrılır. Kullanım Alanları: Perkloretilen, bir çok uygulamada solvent olarak […]
Devamı

Haber bültenimize abone ol

Doğrudan gelen kutunuza gönderilen en son haberleri, güncellemeleri, promosyonları ve özel teklifleri almak için kaydolun.
Hayır, teşekkürler